Szymankiewicz Łucja. Kiosk przemysłowo – spożywczy