Piotrowska Aleksandra. Kiosk warzywno – spożywczo – rybny