HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWYMI DANIEL ŻURKOWSKI