Bogusz. Art. spożywcze i przemysłowe. Głowacka B.H.