Aldo. Handel prasą i artykułami wielobranżowymi. Szafrańska E.